Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Εισαγωγή

1.1    To ILovePrints.gr δίνει ιδιαίτερο βάρος στην προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/πελατών του και προσπαθεί πάντα να λειτουργεί σύμφωνα με τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)

 

1.2    Η παρούσα πολιτική ισχύει για τις περιπτώσεις που ενεργούμε σαν υπεύθυνοι δεδομένων (data controllers) για τα δεδομένα που λαμβάνουμε από τους επισκέπτες του site μας και πελάτες μας.

 

1.3    Στο δικτυακό μας τόπο κάνουμε χρήση Cookies. Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στον ιστότοπό μας θα σας ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies, τα οποία δεν είναι απολύτως απαραίτητα και κρίσιμα για τις λειτουργίες του site. Από κει και στο εξής, ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα σας ζητείται νέα συγκατάθεση. Για την πολιτική και χρήση των cookies υπάρχει και ειδική σελίδα που μπορείτε να επισκεφτείτε στο site.

 

1.4    Το site μας διαθέτει δυνατότητα να επιλέγετε πώς χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Για παράδειγμα, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή σας από το newsletter μας ώστε να μη λαμβάνεται ενημερωτικό ή/και διαφημιστικό υλικό από εμάς μέσω email.

 

1.5    Στην παρούσα πολιτική απορρήτου οι λέξεις «εμείς», «εμάς», «δική μας» αναφέρονται στην επιχείρησή μας και ειδικότερα στο iloveprints.gr και με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας των δεδομένων (data controller).

2. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται:

 

(a)    Οι κατηγορίες δεδομένων σας που μπορεί να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε.

 

(b)    Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν ελήφθησαν απευθείας από εμάς αλλά από τρίτους, αναφέρουμε σαφώς τις πηγές.

 

(c)    Τους λόγους συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων

 

(d)   Τις νομικές βάσεις της επεξεργασίας αυτής.

 

2.1    Πληροφορίες επιδόσεων - Κατά την επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας πιθανότατα θα επεξεργαστούμε δεδομένα σας (επεξεργασία δεδομένων). Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να αφορά σε διεύθυνση IP, γεωγραφική τοποθεσία, τύπο browser, λειτουργικό σύστημα, πηγή επισκεψιμότητας (από που φτάσατε στο site μας), διάρκεια επίσκεψης, προβολές σελίδων, περιήγηση στο site, καθώς και πληροφορίες για την ώρα και τη συχνότητα χρήσης του site από εσάς.. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται μέσω της δημοφιλούς πλατφόρμας Google Analytics της Google και απαιτούνται αποκλειστικά για ζητήματα βελτίωσης των επιδόσεων του site μας και των προσφερόμενων από εμάς προς εσάς υπηρεσιών. Ως νομική βάση για τη συλλογή και επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων ορίζεται η συγκατάθεση του χρήστη κατά την πρώτη του επίσκεψη (με την αποδοχή των cookies), καθώς και το έννομο συμφέρον της επιχείρησης, το οποίο προκύπτει από την ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεων και υπηρεσιών μας και από την ανάγκη εξυπηρέτησης παραγγελιών με την αποστολή αυτών σε πρόσωπο (πελάτης) με φυσική διεύθυνση (διεύθυνση αποστολής) και στοιχεία επικοινωνίας για την καλύτερη δυνατή ενημέρωση των πελατών μας.

 

2.2    Πληροφορίες προσωπικού λογαριασμού - Κατά τη χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα του προσωπικού σας λογαριασμού («δεδομένα λογαριασμού»). Τα «δεδομένα λογαριασμού» περιλαμβάνουν: ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής ή/και διεύθυνση χρέωσης. Τα «δεδομένα λογαριασμού» λαμβάνονται από εσάς για τους σκοπούς της εξυπηρέτησή σας και της ολοκλήρωσης της αγοράς σας. Τα «δεδομένα λογαριασμού» υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς ολοκλήρωσης των υπηρεσιών μας, για την ασφάλεια του site ή/και των επισκεπτών του, για τη διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων της επιχείρησής μας, καθώς και για την επικοινωνία με τον πελάτη. Πέραν των παραπάνω νομικών βάσεων, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα και στη νομική βάση της μεταξύ μας σύναψης σύμβασης για πώληση αγαθών, η οποία αναφέρεται στους όρους χρήσης του site.

2.2    Η επιχείρησή μας διατηρεί πρόσβαση στις πληροφορίες σας που περιλαμβάνονται στο προσωπικό σας προφίλ στον ιστότοπό μας ("δεδομένα προφίλ"). Τα δεδομένα προφίλ ενδέχεται να περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα προφίλ μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης παραγγελιών και της αποστολής αυτών προς τους πελάτες. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, το έννομο συμφέρον μας, δηλαδή η σωστή διαχείριση του δικτυακού μας τόπου και των επιχειρήσεων, η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας ή / και λήψη μέτρων, κατόπιν αιτήματός σας, να συναφθεί μια τέτοια σύμβαση.

 

2.3    Η επιχείρησή μας διατηρεί πρόσβαση στις πληροφορίες σχετικά με τις συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες συνάπτετε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας ("δεδομένα συναλλαγών"). Τα δεδομένα συναλλαγής ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας, και τα στοιχεία της συναλλαγής. Τα δεδομένα συναλλαγής μπορούν να υποστούν επεξεργασία με σκοπό την προμήθεια των αγορασθέντων αγαθών και υπηρεσιών και την τήρηση των κατάλληλων αρχείων για τις συναλλαγές αυτές. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας ή/και για να λάβουμε μέτρα, κατόπιν αιτήματός σας, για να συνάψουμε μια τέτοια σύμβαση υπερασπιζόμενοι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή την ορθή διαχείριση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

 

2.4    Η επιχείρησή μας διατηρεί πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε για να εγγραφείτε στις ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και σε ενημερωτικά δελτία ("δεδομένα ειδοποίησης"). Τα δεδομένα κοινοποίησης μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία για να σας αποστείλουμε τις σχετικές ειδοποιήσεις ή/και ενημερωτικά δελτία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεσή σας, αλλά και η εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ ημών.

 

2.5    Η επιχείρησή μας διαθέτει πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα προσδιορίζονται σε αυτήν την πολιτική, όπου είναι απαραίτητο για τη δημιουργία, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, είτε σε δικαστικές διαδικασίες είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία. Η νομική βάση αυτής της επεξεργασίας είναι τα νόμιμα συμφέροντά μας, δηλαδή η προστασία και η διεκδίκηση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τα νόμιμα δικαιώματά σας και τα νόμιμα δικαιώματα των άλλων.

 

2.6    Εκτός από τους συγκεκριμένους σκοπούς για τους οποίους μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα που αναφέρονται σε αυτή την Ενότητα 3, μπορούμε επίσης να επεξεργαστούμε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, ή προκειμένου να προστατευτούν τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα ενός άλλου φυσικού προσώπου.

 

2.7    Παρακαλούμε μην υποβάλλετε προσωπικά στοιχεία τρίτων σε εμάς, εκτός κι αν σας έχει ζητηθεί για συγκεκριμένους λόγους.

3. Μεταβίβαση των δεδομένων σας προς τρίτους

3.1    Διατηρούμε το δικαίωμα να προωθήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλιστική εταιρία με την οποία συνεργαζόμαστε ή/και σε επαγγελματίες συμβούλους μας, κατά το μέτρο που είναι λογικά απαραίτητο για τους σκοπούς απόκτησης ή διατήρησης ασφαλιστικής κάλυψης, διαχείρισης κινδύνων, απόκτησης επαγγελματικών συμβουλών ή εγκατάστασης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών απαιτήσεων, είτε πρόκειται για δικαστική διαδικασία είτε για διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

 

3.2    Οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τις υπηρεσίες μας πραγματοποιούνται μέσω των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μας, τράπεζες, Paypal, Viva. Προωθούμε δεδομένα συναλλαγών στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών μας μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς επεξεργασίας των πληρωμών σας, επιστροφή πληρωμών και αντιμετώπιση καταγγελιών και ερωτήσεων σχετικά με αυτές τις πληρωμές και επιστροφές χρημάτων.

 

3.3    Διατηρούμε το δικαίωμα να προωθήσουμε τα δεδομένα που προκύπτουν από μία ερώτησή σας προς εμάς σε έναν ή περισσότερους από τους επιλεγμένους τρίτους προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών που προσδιορίζονται στον ιστότοπό μας, με σκοπό να τους επιτρέψει να επικοινωνήσουν μαζί σας, ώστε να μπορούν να σας προσφέρουν, αγαθά ή / και υπηρεσίες. Κάθε τέτοιο τρίτο μέρος θα ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σε σχέση με τα δεδομένα έρευνας που του παρέχουμε και κάθε φορά που θα επικοινωνεί μαζί σας, κάθε τρίτο μέρος θα σας ενημερώνει σχετικά με τη δική του πολιτική απορρήτου, η οποία θα διέπει τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τρίτους.

 

3.4    Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις προώθησης προσωπικών δεδομένων (Ενότητα 3), μπορούμε να προωθήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η προώθηση είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκεινται τα δεδομένα ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών τα συμφέροντα ενός άλλου φυσικού προσώπου. Μπορούμε επίσης να προωθήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η προώθηση αυτή είναι απαραίτητη για την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, σε δικαστική διαδικασία είτε σε διοικητική ή εξώδικη διαδικασία.

4. Μεταφορά των δεδομένων σας προς τρίτες χώρες

Στην ενότητα 4, παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να μεταφερθούν σε χώρες εκτός ΕΕ.

 

4.1    Η εταιρία μας και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα έχει γραφεία και έδρα στην Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει "απόφαση επάρκειας" όσον αφορά τους νόμους για την προστασία των δεδομένων κάθε χώρας. Οι μεταφορά δεδομένων σε καθεμιά από αυτές θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, δηλαδή ρήτρες που υιοθετήθηκαν ή εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

4.2    Οι εγκαταστάσεις φιλοξενίας του site μας βρίσκονται εντός της ΕΕ. Οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας διαδικτυακών χώρων με την οποία συνεργαζόμαστε πληρούν όλα τα απαιτούμενα από τον νέο ευρωπαϊκό κανονισμό (GPDR). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει "απόφαση επάρκειας" όσον αφορά τους νόμους για την προστασία των δεδομένων κάθε χώρας. Μεταφορές σε καθεμία από αυτές θα προστατεύονται με κατάλληλες διασφαλίσεις, συγκεκριμένα τη χρήση τυποποιημένων ρητρών προστασίας δεδομένων που έχουν υιοθετηθεί ή εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

5. Διατήρηση και διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Η Ενότητα 5 καθορίζει τις πολιτικές και τη διαδικασία διατήρησης δεδομένων, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίζουν ότι συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις σε σχέση με τη διατήρηση και τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.

 

5.1    Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για οποιονδήποτε σκοπό ή σκοπούς δεν φυλάσσονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.

 

5.2    Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα:

 

(a)    εύλογο, για τη διάθεση και αποστολή των προϊόντων μας σε εσάς.

 

(b)    για τους λογαριασμούς χρηστών/πελατών, για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ο πελάτης, έως ότου αποφασίσει να προχωρήσει και να ζητήσει τη διαγραφή του από τα αρχεία μας.

 

5.3    Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι δυνατόν να καθορίσουμε εκ των προτέρων τις περιόδους για τις οποίες θα διατηρηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

5.4    Ανεξάρτητα από τις λοιπές διατάξεις της παρούσας ενότητας, μπορούμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν η διατήρηση αυτή είναι απαραίτητη για την τήρηση νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκεινται ή για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή των ζωτικών συμφερόντων ενός άλλου φυσικού προσώπου.

6. Υποχρεώσεις

6.1    Η εταιρία μας μπορεί να αλλάξει/ενημερώσει τους παρόντες όρους κατά βούληση.

 

6.2    Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά την παρούσα σελίδα ώστε να ενημερώνεστε για αλλαγές στους παρόντες όρους.

 

6.3    Η εταιρία μας θα σας ενημερώσει για τυχόν αλλαγές στους παρόντες όρους μέσω email ή προσωπικού μηνύματος ή άλλου τρόπου επικοινωνίας που έχετε επιλέξει.

7. Τα δικαιώματά σας

Στην παρούσα ενότητα, περιγράφουμε και σας ενημερώνουμε για τα δικαιώματά του καταναλωτή (τα δικαιώματά σας), όπως αυτά περιγράφονται από τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR). Κάποια από αυτά τα δικαιώματα περιγράφονται από περίπλοκους νομικούς όρους και για το λόγο αυτό δεν έχουν συμπεριληφθεί στο παρόν κείμενο με όλες τις λεπτομέρειες. Μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές για πλήρη επεξήγηση των όρων και των δικαιωμάτων σας.

 

7.1    Τα βασικά δικαιώματά σας ως καταναλωτής, με βάση το νέο κανονισμό, είναι:

 

(a)    το δικαίωμα στην πρόσβαση στα δεδομένα σας

 

(b)    το δικαίωμα στη διόρθωση των δεδομένων

 

(c)    το δικαίωμα της διαγραφής

 

(d)    το δικαίωμα στον περιορισμό επεξεργασίας

 

(e)    το δικαίωμα στην αντίθεση στην επεξεργασία

 

(f)    το δικαίωμα στη φορητότητα

 

(g)    το δικαίωμα για αναφορά σε αρμόδια αρχή

 

(h)    το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

 

7.2    Έχετε το δικαίωμα να επιβεβαιώσετε αν επιθυμείτε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και όταν τα επεξεργαζόμαστε, έχετε το δικαίωμα της πρόσβασης στα δεδομένα ανά πάσα στιγμή, καθώς και σε έξτρα πληροφορίες σχετικά με αυτά. Οι έξτρα πληροφορίες αφορούν το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε και τους αποδέκτες των δεδομένων. Εφόσον δε θίγονται δικαιώματα και ελευθερίες τρίτων, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε αντίτυπο όλων των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε με είσοδο στον προσωπικό σας λογαριασμό στο κατάστημά μας εφόσον έχετε δημιουργήσει έναν.

 

7.3    Έχετε το δικαίωμα να επεξεργαστείτε και να διορθώσετε δεδομένα που θεωρείτε μη ακριβή, καθώς και να συμπληρώσετε προσωπικά δεδομένα όταν απαιτείται για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

 

7.4    Σε κάποιες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να διαγράψετε εντελώς τα δεδομένα σας χωρίς καμιά καθυστέρηση. Οι περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνουν: α. προσωπικά δεδομένα που δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον αρχικό σκοπό επεξεργασίας τους. β. Απόσυρση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας. γ. αντιτίθεστε στην επεξεργασία με βάση συγκεκριμένα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας. δ. η επεξεργασία αφορά μόνο απευθείας διαφημιστικές ενέργειες. ε. τα δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία παρανόμως. Ωστόσο, υπάρχουν και εξαιρέσεις στο δικαίωμα διαγραφής, οι οποίες ισχύουν όταν η επεξεργασία των δεδομένων είναι απολύτως απαραίτητη: για τη διασφάλιση της ελευθερίας της έκφρασης και της πρόσβασης στην πληροφορία, για τη διασφάλιση συμμόρφωσης σε νομικές υποχρεώσεις και για την άσκηση νομικών δικαιωμάτων και προσφυγών.

 

7.5    Υπάρχουν περιπτώσεις που μπορείτε να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτές είναι: δεν συμφωνείται με την ακρίβεια των δεδομένων, θεωρείτε την επεξεργασία παράνομη αλλά δεν επιθυμείτε διαγραφή, τα δεδομένα σας δεν είναι πλέον απαραίτητα για επεξεργασία από την πλευρά μας, αλλά τα χρειάζεστε για τους σκοπούς άσκησης νομικών δικαιωμάτων και προσφυγών και όταν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία και αναμένετε το αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Όταν η επεξεργασία δεδομένων περιορίζεται βάσει των παραπάνω, μπορούμε να συνεχίσουμε τη συλλογή τους και αποθήκευση των δεδομένων σας, αλλά θα τα χρησιμοποιήσουμε μόνο: κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας, για άσκηση νομικών ενεργειών, για την προστασία των δικαιωμάτων άλλων νομικών ή φυσικών προσώπων ή για σοβαρούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

7.6    Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, αλλά μόνο στο βαθμό που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για: την εκτέλεση μιας εργασίας που εκτελείται για το δημόσιο συμφέρον ή στην άσκηση οποιασδήποτε δημόσιας εξουσίας που μας έχει ανατεθεί ή τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκονται από εμάς ή από τρίτο. Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για τη επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία αφορά την άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 

7.7    Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού προφίλ για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ). Εάν προβείτε σε τέτοια αντίρρηση, θα σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό αυτό.

 

7.8    Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για επιστημονικούς ή ιστορικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

 

7.9  Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι α) συγκατάθεση  ή β) ότι η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να λάβετε μέτρα κατόπιν αιτήσεώς σας πριν από τη σύναψη μιας σύμβασης, και η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα: έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα από εμάς σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανές μορφή. Ωστόσο, το δικαίωμα αυτό δεν ισχύει αν επηρεάσει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

7.10  Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων παραβιάζει τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή υπεύθυνη για την προστασία των δεδομένων. Μπορείτε να το κάνετε στο κράτος μέλος της ΕΕ της συνήθους διαμονής σας, στον τόπο εργασίας σας ή στον τόπο της εικαζόμενης παράβασης.

 

7.11  Στο βαθμό που η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών είναι η συναίνεση, έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η απόσυρση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την απόσυρση.

 

7.12  Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα με γραπτή ειδοποίηση προς εμάς ή σε κάποιες περιπτώσεις με την άμεση παρέμβασή σας στα δεδομένα του λογαριασμού σας.

 

7.13    To iloveprints.gr δεσμεύεται να ενημερώσει αναλυτικά τους συνδρομητές του (μέλη με λογαριασμό των οποίων τα προσωπικά στοιχεία αποθηκεύονται) εντός 72 ωρών, μέσω email ή με όποιο άλλο διαθέσιμο τρόπο, σε περίπτωση κακόβουλης ενέργειας (hacking) ή οποιασδήποτε άλλης απώλειας/διαρροής προσωπικών τους δεδομένων.

8. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (DPO)

8.1    To iloveprints.gr έχει ορίσει ως υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων (DPO) την εταιρία WebO2. Για επικοινωνία με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, σχετικά με ζητήματα προστασίας δεδομένων, ενημέρωση για τα στοιχεία σας και οτιδήποτε άλλο, παρακαλούμε απευθυνθείτε στο email [email protected]